SKILMÁLAR

Bókun ferða og breytingar

Þátttökugjald skal greiða á heimasíðu félagsins um leið og bókað er. Fjallafélagið áskilur sér rétt til að aflýsa ferð/námskeiði ef ekki næst lágmarks þátttökufjöldi eða af öðrum ástæðum. Sé ferð/námskeiði aflýst er þátttökugjald endurgreitt að fullu. Fjallafélagið áskilur sér rétt til að gera fyrirvaralaust breytingar á auglýstri ferð eða námskeiði.

Fjallafélagið áskilur sér rétt til leiðréttinga á verði ferðar eða endurgreiðslu ferðar í tilfellum þar sem rangt verð birtist vegna villu í uppsetningu eða af öðrum tæknilegum ástæðum. Ennfremur áskilur Fjallafélagið sér rétt til þess að breyta verði ferðar vegna breytinga á eftirtöldum verðmyndunarþáttum:

  • Flutningskostnaði, þar með töldum eldsneytiskostnaði.
  • Sköttum eða gjöldum fyrir tiltekna þjónustu s.s. lendingargjöldum eða gjöldum fyrir að fara um borð eða frá borði í höfnum eða á flugvöllum.
  • Gengi þess gjaldmiðils sem á við um tiltekna ferð.

Ferð sem er að fullu greidd tekur þó ekki slíkum verðbreytingum. 

Fjallafélagið tekur enga ábyrgð á þeim kostnaði sem til kann að falla vegna ófyrirsjáanlegra breytinga á flugi eða öðrum samgöngum í ferð.

Aldurstakmark í ferðir og námskeið Fjallafélagsins er 16 ára nema annað sé auglýst. 

Afbókunarskilmálar
Dagsferðir innanlands:

Endurgreitt er að fullu þegar affbókanir berast meira en 14 sólarhringum fyrir brottför dagsferðar eða fyrir upphaf námskeiðs. Afbókanir sem berast innan 14 sólarhringa fyrir brottför ferðar eða upphaf námskeiðs fást ekki endurgreiddar.

Lengri ferðir innanlands og utanlandsferðir:

Staðfestingargjald greiðist við bókun og er óafturkræft ef meira en 5 dagar eru liðnir frá bókun. Að öðru leyti gilda eftirfarandi skilmálar.

Ferð afpöntuð meira en 90 dögum fyrir brottför: Fjallafélagið heldur eftir staðfestingargjaldi.

Ferð afpöntuð 71 til 89 dögum fyrir brottför: Fjallafélagið heldur eftir 50% af verði ferðar.

Ferð afpöntuð 70 dögum eða síðar fyrir brottför: Engin endurgreiðsla.

Skilmálar samstarfsaðila Fjallafélagsins gilda þegar þeir  ganga lengra en að ofan greinir. Þannig fæst ekki endurgreiðsla hafi Fjallafélagið greitt fyrir þjónustu sem ekki fæst endurgreidd skv. skilmálum samstarfsaðila.

Viðskiptavinum er bent á að kaupa forfallatryggingu áður en ferð er bókuð.

Ábyrgð og tryggingar

Þátttakendum í ferðum Fjallafélagsins ber að fara í einu og öllu eftir leiðbeiningum fararstjóra félagsins. Þátttakendum er bent á að áhætta felst í að stunda fjallgöngur, hjólreiðar, skíði og aðra útivist og eru þátttakendur á eigin ábyrgð í ferðum og námskeiðum. Fjallafélagið tekur ekki ábyrgð á slysum né heilsubresti viðskiptavina. Þátttakendur eru ekki tryggðir í ferðum/námskeiðum með Fjallafélaginu og eru hvattir til að snúa sér til tryggingafélags síns og kaupa þar viðeigandi tryggingar.

Birting myndefnis

Með þátttöku í ferðum og námskeiðum Fjallafélagsins samþykkja þátttakendur að Fjallafélaginu sé heimilt að taka ljósmyndir og myndbönd af þátttakendum til að nota í prentmiðlum, á heimasíðu og samfélagsmiðlum. Þátttakandi getur þó ávallt hafnað birtingu myndefnis af sér með því að senda póst þess efnis á fjallafelagid@fjallafelagid.is.

Varnarþing

Ákvæði og skilmála þessa ber að túlka í samræmi við íslensk lög. Komi upp ágreiningur eða telji einhver að hann eigi kröfu á hendur Fjallafélagsins á grundvelli ákvæða og skilmála, verður slíkum ágreiningi eða kröfu vísað til meðferðar hjá íslenskum dómstólum.